Dla lekarzy zainteresowanych samodzielnym wszczepianiem implantów
przygotowaliśmy trzy dwudniowe kursy zróżnicowane pod względem
poziomu zaawansowania. Duży nacisk kładziemy na to by kursy zawierały
jak najwięcej informacji praktycznych możliwych do wykorzystania od razu
w codziennej praktyce. Kursy odbywają się w grupach maksymalnie
do 10 osób dających możliwość łatwej wymiany poglądów. W trakcie kursu
przeprowadzane są 2 - 3 zabiegi na żywo, przesyłane do sali wykładowej.

  • Poziom I - podstawowy kurs implantologiczny
zaplanowanie zabiegu, wskazania i przeciwwskazania,
diagnostyka, standardowa implantacja w szczęce i żuchwie

  • Poziom II - zaawansowany kurs implantologiczny
natychmiastowe obciążanie implantów, zabiegi bezpłatowe,
podniesienie zatoki, mała odbudowa kości na szerokość

  • Poziom III - zaawansowany kurs odbudowy kości
duże odbudowy kości na szerokość i wysokość; przeszczepy
nabłonkowe i łącznotkankowe, całkowita rehabilitacja narządu żucia

W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego. Osobom zainteresowanym prześlemy szczegółowy
program wraz z dostępnymi terminami.