1. Aparaty ruchome

Są to aparaty wkładane i wyjmowane z ust przez pacjenta.
Najskuteczniej działają one u dzieci pomiędzy 4 a 12 rokiem
życia. Można je również stosować u starszych dzieci i młodzieży
ale jedynie do korygowania niewielkich wad zgryzu. W zależności
od wady zgryzu stosuje się różne modyfikacje aparatów.

Czas leczenia aparatami ruchomymi jest uzależniony od rodzaju wady, wieku
pacjenta oraz ilości godzin, które przeznacza pacjent na noszenie aparatu.
Noszenie ich tylko w nocy jest niewystarczające. Aby oczekiwać skutecznych
efektów leczenia, aparat należy nosić 6-8 godzin w ciągu dnia oraz cała noc.