6. Etapy leczenia ortodontycznego

Pierwsza wizyta u ortodonty
Wykonywane są dokładne pomiary uzębienia, zdjęcia RTG, a także pobierane
wyciski szczęki i żuchwy. Na podstawie których wykonywane są gipsowe
modele uzębienia służące ortodoncie do zaplanowania całego leczenia
.

Druga wizyta
Podczas tej wizyty zakładany jest zazwyczaj stały lub
ruchomy aparat ortodontyczny.

Kolejne wizyty
Leczenie trwa zazwyczaj około półtora roku, przy czym pacjent zgłasza się
do ortodonty raz na 3-4 tygodnie. W czasie tych wizyt lekarz kontroluje
postępy leczenia i reguluje siłę z jaka aparat działa na zęby.
Wizyty kontrole są niezwykle ważne, gdyż decydują o całości leczenia.


Zakończenie leczenia
Po zakończonym leczeniu wymagane jest zazwyczaj korzystanie z aparatu
retencyjnego, który utrwala prawidłowe ustawienie zębów. Najczęściej
stosowany jest cienki drucik przymocowany do zębów od strony wewnętrznej
.