Nowoczesna stomatologia umożliwia idealne odtwarzanie zniszczonych
tkanek zęba, a także korygowanie brzydkiego kształtu lub koloru zębów.
Zastosowanie mają tu licówki, wkłady i korony porcelanowe.

Licówka to bardzo cienki (0,5 - 0.8mm) a równocześnie mocny
płatek porcelany mocowany na zębach przednich umożliwiający
zmianę kształtu, koloru zębów bez niszczenia ich struktury.

Wkład porcelanowy to odpowiednik podstawowych wypełnień w zębach
z tą różnicą, iż wkład wykonany z porcelany w pracowni technicznej jest
bardzo wytrzymały, nie ulega ścieraniu i umożliwia idealne odtworzenie
naturalnego wyglądu zeba. Za sprawą bardzo dobrego połączenia z zębem
rozwój nowej próchnicy jest całkowicie zahamowany.


Korony pełnoceramiczne i porcelanowe na złocie. Korona to rodzaj czapeczki
pokrywającej zniszczony ząb, umożliwiająca odbudowanie naturalnego kształtu
i koloru zęba. Wykonywanie koron pełnoceramicznych lub na podbudowie ze
złota umożliwia wykonywanie zębów o idealnym naturalnym kolorze na całej
powierzchni. Unikamy w ten sposób występowania ciemnego rąbka na brzegu
korony. Dodatkowo zaś korony na podbudowie ze złota ograniczają rozwój próchnicy
w przyszłości co powoduje, iż korony takie często funkcjonują po kilkadziesiąt lat.