Do niedawna w takiej sytuacji konieczne było oszlifowanie
zdrowych zębów sąsiadujących z luką w celu zamocowania
na nich mostu. Najczęściej zęby te wymagały dodatkowo
zatrucia i przeleczenia kanałowego

Obecnie mamy alternatywę, własne zęby pozostawiamy
całkowicie zdrowe, a w miejsce brakującego wszczepiamy
implant. Nowy ząb na implancie wyglądać będzie identycznie
jak naturalne uzębienie i będzie on nie do odróżnienia
nawet dla najbliższych osób.


Wszczepienie implantu jest najlepszym rozwiązanie zarówno
pod względem zdrowotnym, funkcjonalnym jak i estetycznym.