Dotychczas proteza wykonywana w takiej sytuacji (szczególnie dolna)
utrzymywała się jedynie dzięki przyleganiu do błony śluzowej.
Powodowało to jej ciągłą ruchomość w trakcie jedzenia i mówienia,
utrudniając pacjentom spożywanie nawet najprostszych pokarmów.
Ugryzienie jabłka było niemożliwe
.

Dodatkowo siły żucia były wielokrotnie mniejsze niż przy zachowanych
własnych zębach. Wpływało to na stopień rozdrabniania pokarmów
i utrudniało pracę żołądka. Górna proteza z płytą na podniebieniu
utrudniała zaś wymowę i osłabiała odbiór wrażeń smakowych.

Zastosowanie implantów pozwala zlikwidować wszystkie te niedogodności,
a pacjenci ponownie mogą czerpać wielką przyjemność ze spożywania pokarmów.

Rodzaj wykonanych nowych zębów: wyjmowana proteza lub na stałe zamocowany most
uzależniony jest głównie od liczby wszczepionych implantów. zob. więcej poniżej.


Więcej informacji o różnych rozwiązaniach na bazie implantów
znajdziecie Państwo również w dziale "przykłady"