Odbudowa kości jest jedną z najważniejszych, najbardziej zaawansowanych czynności
związanych z wszczepianiem implantów. Odpowiednia ilość i jakość kości otaczająca
implanty jest niezbędnym warunkiem uzyskania oczekiwanego efektu estetycznego
i prawidłowego wieloletniego funkcjonowania zębów na implantach.
Najczęściej
regeneracja kości przeprowadzana jest równocześnie z wszczepianiem implantów,
co powoduje, iż pacjent nie musi przechodzić żadnych dodatkowych zabiegów.

Za sprawą wieloletniego doświadczenia i zaawansowanej wiedzy zdobytej podczas
licznych kursów w Europie i USA jesteśmy w stanie zregenerować kość praktycznie
w każdym przypadku. Nasi specjaliści odtworzą pewnie nawet bardzo duże defekty
kostne zakwalifikowane jako bardzo trudne. Nowa mocna kość stanowić będzie
bardzo dobre zakotwiczenie dla osadzonych w niej implantów.

Standardowe planowanie leczenia na podstawie Tomografii Komputerowej w Praktyce
Sanadent umożliwia idealne dobranie materiałów regeneracyjnych i metody odbudowy
kości w zależności od jej stanu. Ogranicza to zakres zabiegu i sprzyja szybkiemu
prawidłowemu gojeniu się tkanek. Przebieg procesu regeneracji kontrolujemy
specjalistycznym szwedzkim urządzeniem do badania stanu kości. (zob. Tomografia).

Współczesne metody regeneracji kości umożliwiają praktycznie
wszystkim pacjentom korzystanie z zębów osadzonych na implantach
.