9. Czy implanty zawsze się przyjmują?

Implanty praktycznie zawsze zrastają się prawidłowo z kością.
W wyjątkowych sytuacjach w wyniku splotu kilku niekorzystnych czynników
może dojść do nieprawidłowości w trakcie tego procesu. Utrata implantu
zdarza się jednak wyjątkowo rzadko. Z wieloletnich danych z naszej Praktyki
wynika, iż problem utraty dotyczy mniej niż 1 implantu na 100 wszczepionych.
Jeśli jednak doszłoby do utraty wszczepu podczas procesu zrastania się z kością
to każdemu pacjentowi gwarantujemy (bez znaczenia na przyczynę) wszczepienie
całkowicie nowego implantu, za który pacjent nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

Przy prawidłowo wykonanym leczeniu na podstawie dokładnej
diagnostyki szczęk utrata implantu praktycznie się nie zdarza.