7. Czy każdy brakujący ząb musi być uzupełniany za pomocą implantu?

Niewszystkie utracone zęby muszą być zastępowane implantami.
Najczęściej wymagane jest wszczepianie mniejszej liczby
implantów niż utraconych zębów. Leczenie takie staje się
dla pacjentów bardziej przystępne finansowo, a nie wpływa to
na prawidłowość funkcjonowania wykonanych zębów na implantach.

Na przykład:
  • brak 3 - 4 sąsiadujących zębów - najczęściej wymaga zastosowania 2 implantów;
  • pojedyncze braki zębów - odbudowuje się implantami albo mostami
  • całkowity brak zębów - do uzupełnienia 14 zębów wystarcza od 2 do 6 implantów

Ostateczna decyzja co do ilości planowanych implantów i sposobu
uzupełniania braków podejmowana jest podczas wizyty konsultacyjnej
na podstawie badania, dokładnej diagnostyki radiologicznej
i po zapoznaniu się z oczekiwaniami pacjentów.