8. Straciłem zęby w wyniku parodontozy, czy można u mnie wszczepić implanty?

Parodontoza nie stanowi żadnego problemu dla wieloletniego
prawidłowego funkcjonowania zębów na implantach.
Zastosowanie wszczepów w takiej sytuacji wymaga jednak
wcześniejszego wyleczenia lub zahamowania postępu choroby.

Leczenie parodontozy jest obecnie jedną z podstawowych czynności
stomatologicznych, na którą w naszej Praktyce zwracamy szczególną uwagę.
Zastosowanie odpowiednich preparatów w połączeniu ze specjalistycznymi
zabiegami chirurgicznymi i profilaktycznymi pozwala całkowicie zatrzymać
i wyleczyć parodontozę. Jedynym warunkiem oczekiwanym od pacjenta
dla dobrego funkcjonowania implantów jest prawidłowa higiena jamy ustnej
sprawdzana i korygowana w trakcie wizyty kontrolnych.

Wyleczenie parodontozy jest dla bardzo wielu naszych pacjentów
etapem wstępnym przed właściwym leczeniem implantologicznym.