8. Straciłem zęby w wyniku parodontozy, czy można u mnie wszczepić implanty?

Parodontoza nie stanowi żadnego problemu dla wieloletniego
prawidłowego funkcjonowania zębów na implantach.
Zastosowanie wszczepów w takiej sytuacji wymaga jednak
wcześniejszego wyleczenia lub zahamowania postępu choroby.

Leczenie parodontozy jest obecnie jedną z podstawowych czynności
stomatologicznych, na którą w naszej Klinice zwracamy szczególną uwagę.
Zastosowanie odpowiednich preparatów w połączeniu ze specjalistycznymi
zabiegami chirurgicznymi i profilaktycznymi pozwala całkowicie zatrzymać
i wyleczyć parodontozę. Jedynym warunkiem oczekiwanym od pacjenta
dla dobrego funkcjonowania implantów jest prawidłowa higiena jamy ustnej
sprawdzana i korygowana w trakcie wizyty kontrolnych.

Wyleczenie parodontozy jest dla bardzo wielu naszych pacjentów
etapem wstępnym przed właściwym leczeniem implantologicznym.

Wszyscy pacjenci bez znaczenie na przyczynę utraty zębów
otrzymują pełną 10 letnią gwarancję na wykonane implanty.