Do niedawna diagnostyka przedimplantologiczna ograniczała się jedynie
do wykonania pantomogramu pozwalającego na ogólną ocenę stanu kości
i to tylko w wymiarze na wysokość.

Wprowadzenie Cyfrowego Tomografu Komputerowego umożliwiło uzyskiwanie
niezwykle dokładnych informacji o stanie kości we wszystkich kierunkach.
Każdy przekrój kości wymagany w celu postawienia właściwej diagnozy możliwy
jest do uzyskania na bieżąco na ekranie komputera. Tomografia nie tylko
pozwala ustalać wymiary kości, ale także oceniać jej gęstość co umożliwia
idealne dobranie implantów w zależności od budowy kości.

Leczenie implantologiczne z wykorzystaniem Tomografii Komputerowej jest bardzo
przewidywalne i umożliwia ograniczenie zabiegu do niezbędnego minimum.

Stomatologiczny Cyfrowy Tomograf Komputerowy pozwala uzyskiwać dane
dokładniejsze niż z tomografów szpitalnych, a jednocześnie promieniowanie
RTG porównywalne jest z konwencjonalnymi zdjęciami w stomatologii.

Klinika Sanadent jako pierwsza klinika w Polsce wyposażona
została w stomatologiczny Cyfrowy Tomograf Komputerowy

(dotychczas w Polsce zamontowano tylko kilka tego typu urządzeń).